Amandas projektsidor
Det här är en samlingssida för mina projekt i html, css och JavaScript. Jag tränar på att använda olika funktioner, metoder och möjlighter och gör därför sidor med varierande syfte och innehåll. Här nedan finns mer information om de sidor jag gjort, samt länkar till de respektive projekten. Ingenting är helt klart, och några har inget (eller provisoriskt) designat gränssnitt. Det senaste jag har lärt mig är att bygga och använda objekt i dataset. Jag lär mig också allt mer om hur css kan användas för att anpassa en sida till ett mindre fönster eller en mindre skärm. Av lathet har jag inte försäkrat mig om att sidorna fungerar likadant för alla plattformar, utan jag har utgått ifrån Chrome och Chrome för Android-telefoner. Det är fantastiskt roligt att programmera för webben, där man omedelbart ser det grafiska resultatet av en funktion.