Välkommen till Amandas quiz!

Vilken ministerpost har följande personer innehaft?